VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zijo Šabić, Viši referent za građevinarstvo
Telefon: 033 580 672
E-mail: zijo.sabic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da stranka riješi stambeni ili drugi problem.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o javnim nabavkama, Sve odredbe (“Službene novine BIH”, broj 39/14); Pravilnik o internim procedurama u postupka javnih nabavki roba, usluga i radova Općine Ilijaš, Sve odredbe (Broj 01-2-14-207-15 od 30.1.2015.godine); Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Sve odredbe (Broj 04-3-14-224-15 od dana 15.10.2015 godine)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime jednog roditelja
JMB
Broj lične karte
Mjesto izdavanje lične karte
Adresa za dostavu pošte
Telefon
Obrazloženje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva