VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Mešetović, Stručni saradnik za upravno rješevanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma
Telefon: 033 / 580 663
E-mail: muamer.mesetovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da podnosioc dobije upotrebnu dozvolu i korištenje te upis u zemljišne knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);Zakon o prostornom uređenju, Član 131-142. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 8 KM Taksena markica ili r.č.br. 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Taksa za zahtjev za tehnički pregled objekta radi izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenog, rekonstruisanog ili nadzidanog objekta 1 promil od vrijednosti objekta utvrđene u tehničkoj dokumentaciji prema kojoj je pribavljeno za građenje, a najviše 150 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Računa Kantona Sarajevo
Naknada za Komisiju za tehnički prijem objekta Pomoćni i gospodarski objekti do 100m2 60-80 KM po članu, od 100-200m2 80-120KM, po članu, preko 200m2 120-150 KM po članu. Proizvodni i gospodarski objekti do 100m2 80-100KM, od 100-200m2 100-150 KM po članu, preko 200m2 150-200KM po članu. Individualni stambeni objekti do 100m2 80KM po članu, 100-200m2 110-180KM po članu, preko 200m2 180-200KM po članu. Apartmanski objekti i kuće za odmor do 100m2 100KM po članu, od 100-200m2 100-200KM po članu, preko 200m2 200-250KM po članu. Proizvodni I poslovni objekti do 100m2 120-160KM po članu, 100-500m2 160-300KM po članu, preko 500m2 300-500KM po članu. Stambeno-poslovni objekti do 100m2 150KM po članu, od 100-300m2 150-250KM po članu, od 300-55500m2 250-300KM po članu, preko 500m2 300-500KM po članu. Stambene i stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje po stambenoj jedinici 40KM po članu, po poslovnoj jedinici 50KM po članu, po jedinici pratećih sadržaja (ostave, garaže i sl.) 15KM po članu. Objekti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta I ostali društveni objekti Investiciona vrijednost objekta do 50.000KM Ukupna naknada za članove komisije 0,5 do 1,5% investicione vrijednosti, Investiciona vrijednost od 50.000-150.000 Ukupna naknada za članove komisije 0,5 do 1,0% investicione vrijednosti, Investiciona vrijednost objekta preko 150.000KM Ukupna naknada za članove komisije 0,8 do 1,0% investicione vrijednosti. Objekti infrastrukture investiciona vrijednost objekta do 50.000KM Ukupna naknada za članove komisije 0,5 do 1,5% investicione vrijednosti, investiciona vrijednost od 50.000-150.000 Ukupna naknada za članove komisije do 0,5% investicione vrijednosti, investiciona vrijednost objekta preko 150.000KM Ukupna naknada za članove komisije do 0,5% investicione vrijednosti. Solarne elektrane, vjetro elektrane i druga postrojenja – po postrojenju 200-400 KM po članu. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv fime, organizacije, udruženja
Telefon
Broj lične karte
Mjesto izdavanje lične karte
ID broj
Adresa
Vrsta objekta – stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, stambena zgrada kolektivnog stanovanja, pomoćni, kuća za odmor, infrastrukturni ili ostali (zaokružiti)
Lokacija objekta nalazi se u mjestu
Katastarska čestica
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija ili Na uvid
Kopija katastarskog plana sa identifikacijom starog premjera i ucrtanim objektom Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Kopija Original na uvid
Odobrenje za građenje Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Original na uvid
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima (do 150m2) a ako je preko onda firma koja gradi Ovjerava se u Općini ili kod Notara – Pravno lice ovlašteno za građenje Original ili Ovjerena kopija
Izvještaj nadzornog organa Pravno lice koje vrši nadzor Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva