VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima raspolaže Općina Ilijaš Sarajevo
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, Članovi 1, 2 i 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/97 i 29/09); Odluka o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostora na području Općine Ilijaš, Član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/00); Odluka o općim i posebnim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija u kojima pravo raspolaganja ima Općina Ilijaš, Član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/00);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak 2 KM Taksena markica
Naknada za zakupninu Prva zona – ugostiteljstvo 15KM, trgovina 13KM i zanatstvo 12KM, Druga zona – ugostiteljstvo 10KM, trgovina 9KM i zanatstvo 8KM. Udruženja građana, kulturna i sportska društva i humanitarne org. Plačaju najniži iznos mjesečne zakupnine u visini od 8 KM po m2. Za zakupca koji obavlja djelatnosti koja se Odlukom o niskoakumulativnim zanatskim, proizvodnim i uslužnim djelatnostima na području KS(14-97) naplaćuje se 8KM po m2. Visina zakupnine umanjuje se članovima šehidsek porodice od I-V grupe za 20% i RVI VI-IX grupe i pripadnicima demobilisanih boraca za 20%. Za poslovne prostorije na spratu odnosno podrumske prostorije umanjuje se za 30%. 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Ponuda
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Taksa Kanton Sarajevo Original
Akt o registraciji – osnivački akt Općinski sud ili Služba za privredu i finansije Općine Kopija Original na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva