VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispunjavanje zakonskih obaveza vlasnika ugostiteljskih objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljstvu, Član 11. tačka 8. i 9. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i ostale ovjere 4 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i Taksa za ostale ovjere 2 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca – naziv pravnog lica
Prebivalište-boravište
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Taksa Kanton Sarajevo Original
Cjenovnik odnosno Normativ (2X) Podnosioc Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do naredne promjene
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva