VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje saglasnosti za držanje muzike.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi i objekti jednostvenih usluga, Član 5. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 40/10); Zakon o zaštiti od buke, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i Taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca – naziv pravnog lica
Ime roditelja
JMBG
Kontakt telefon
Ugostiteljski objekat za koji se traži saglasnost za držanje muzike uživo
Ugostiteljski objekat se nalazi u ulici
Držanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima bi trajalo od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje preduzeća o radu ili obrtnika o obavljanju djelatnosti Registar Općinskog suda ili Služba za privredu,finansije i investiticije Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade ako ga izdaje Općina Ilijaš.
Uvjerenje o zaštiti od buke Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva