VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za početak poslovanja ugostiteljske djelatnosti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Član 26. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09 ); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga”, Članovi 8-40. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 40/10 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti preduzeća 100 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Naknada za rad Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti 125 KM visina naknade određena Odlukom o imenovanju Komisije za utvrđivanje propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti na području Općine Ilijaš, Broj 01/2-14-1715/13 od dana 20.09.2013.g. 160-020-00007106-45 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Djelatnost
Vrsta djelatnosti
Ulica
ID broj pravnog lica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pravu vlasništva poslovnog prostora (upotrebna dozvola ili ZK) ili ugovor o zakupu sa upotrebnom dozvolom ili ZK na ime zakupodavca Općina ili Općinski sud ili ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original
Stručno mišljenje ovlaštenog lica za mjerenje buke Dvokut d.o.o Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Atest na struju izdat od ovlaštene institucije Elektrotehnički fakultet Sarajevo ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Protivpožarna saglasnost Institut za zaštitu od požara i eksplozija ili druga ovlaštena institucija Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o upisu društva u sudski registar Registar pravnih lica Općinskog suda Kopija Original na uvid
Odluka o osnivanje poslovne jedinice-podružnice Notar Kopija Original na uvid
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti Federalni Zavod za statistiku Kopija Original na uvid
Dokaz o uplati naknade za pregled prostora Pošta ili Banka Original
Punomoć Ovjerava se kod Notara ili u Općini Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE Kod promjene naziva se ne dostavlja nikakav dokument
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva