VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ferid Ćurevac, Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 033 – 580 655
E-mail: ferid.curevac@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis zainteresovanih stranaka u bazu poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, te popis ljudskih potencijala, zemljišta i životinja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi , Članovi 44, 46. i 49. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 88/07 ); Pravilnik o upisu u Registar poljopirvrednih gazdinstva i Registar klijenata, Član 4. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 42/08); Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BIH, Član 1. (“Službene novine BIH”, broj 85/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili obrtnika ili naziv privrednog društva
Prebivalište-boravište odnosno sjedište
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list ili ZK izvadak (kad je vlasništvo) ili Ugovor o zakupu/Izjava o davanju zemljišta na korištenje zajedno sa ZK izvatkom ili posjedovnog lista na ime zakupodavca Katastar Općine ili Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda odnosno ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Lična karta nosioca domaćinstva i članova koji se upisuju Ili lična karta osobe ovlaštene za zastupanje u pravnim licima MUP Kopija
Potvrda banke o otvorenom računu Banka Kopija
Rješenje o obavljanju djelatnosti za obrtnike Služba za privredu, finansije i investicije Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Rješenje o sudskoj registraciji za pravna lica Registar pravnih lica Općinskog suda Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
ID broj – obrtnici i pravna lica Porezna uprava Kopija
Karton deponovanih potpisa – obrtnici i pravna lica Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva