VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ferid Ćurevac, Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 033 – 580 655
E-mail: ferid.curevac@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je utvrđivanje minimalnih uslova za otvaranje obrta ili je uvjerenje potrebno kod uvoza poljoprivredne mehanizacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i uvjerenje 6 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM, taksa na uvjerenje 4 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili obrtnika ili naziv privrednog lica/udruženja
Adresa
Telefon kontakt
Navesti vrstu poljoprivredne djelatnosti za izdavanje uvjerenja
Razlog zbog kojeg je uvjerenje potrebno
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list ili ZK izvadak ako je vlasništvo u pitanju odnosno Ugovor o zakupu sa posjedovnim listom ili ZK izvatkom na ime zakupodavca (kod zakupa) Katastar Općine ili Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda ili ugovorne strane Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Taksa Kanton Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE Stranke koje su upisane u Registar poljoprivrenih gazdinstva podnose samo zahtjev i dokaz o uplati takse.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva