VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200 I 262. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 4, 7-8, 10-13, 21, 22, 25-28, 31-39, 42-44, 48-49, 51-52. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Naziv obrta
Sjedište obrta
Izmjena se odnosi na
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o ispunjavanju uslova za bavljenje individualnom poljoprivrednom proizvodnjom (kada se vrši izmjena sjedišta unutar Općine, van terijtorija Općine ili predmet poslovanja) Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Uvjerenje o nezaposlenosti – samo kada se vrši izmjena načina obavljanja djelatnosti – sa dopunskog na osnovno zanimanje Zavod za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Obrtnica (samo ukoliko se mjenja sjedište van teritorija Općine) Općina – Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o zasnovanosti radnog odnosa – samo kada se mjenja način obavljanja djelatnosti – sa osnovnog na dopunsko zanimanje Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE Kod promjene naziva se ne dostavlja nikakav dokument
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva