VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Beganović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033/580 651
E-mail: fadil.beganovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavljanje poljoprivredne djelatnosti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Članovi 2, 9, 15 i 47. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima.. UniCredit Banka Sarajevo – Depozitni račun Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište – boravište
Kontakt telefon
Vrsta djelatnosti
Firma naziv
Sjedište obavljanja djelatnosti
Datum početka obavljanja djelatnosti
Da li će se djelatnost obavljati kao osnovno ili dopunsko zanimanje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
CIPS-ova prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad iz općine po mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Uvjerenje o ispunjavanju uslova za obavljanje poljoprivredne djelatnosti Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi (minimalno osnovno obrazovanje) Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos (za osnovnu djelatnost) Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da ima zasnovan radni odnos (za dopunsko i dodatno zanimanje) Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Radna dozvola za strane državljanje JU Služba za zapošljavanje KS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka ili Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili privremeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva