VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da stranka produži privremeno korištenje stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prestanku primjene Zakon o napuštenim stanovima, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 11/98,38/98,12/99,18/99,27/99,43/99,31/01,56/01,15/02,24/03,29/03,81/09.); Odluka o dodjeli stanova na korištenje, Sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/14 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Adresa (mjesto,ulica i broj)
Kontakt telefon
Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje (ako ga ima)
Telefon
Fax
Broj Rješenja kojim je odobreno privremeno korištenje stana
Datum Rješenja kojim je odobreno privremeno korištenje stana
Period na koji je odobreno privremeno korištenje stana
Stan-garsonjera se nalazi u mjestu
Ulica
Broj
Raniji nosioc stanarskog prava
Iz mjesta
Datum prestanka privremenog prava korištenja stana
Zahtjev da se produži pravo korištenja stana za narednih koliko mjeseci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Ovjerava se u Općini ili kod Notara Ovjerena kopija
Prijava prebivališta CIPS MUP Ovjerena kopija
Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove ili potvrda o nezaposlenosti Preduzeće u kojem se radi ili Ček od penzije Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva