VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da stranka stekne pravo vlasništva na stanu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 27/97,11/98,22/99,27/99,7/00,32/01,15/02,54/04,36/06,51/07,72/08,23/09 i 5/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime kupca
Ime i prezime prodavca
JMB kupca
JMB prodavca
Mjesto
Datum
Gdje se nalazi stan (mjesto,ulica i broj)
Ulaz
Sprat
Od čega se sastoji stan
Ukupna površina stana
Garaža m2
Zahtjev se podnosi u svojstvu (nosioc stanarskog prava, član obiteljskog domaćinstva ili sustanar)
Stan se namjerava kupiti (isplata cijene odjednom ili u certifikatu, u obročnim otplatama ili opredjeljenje kod izračuna cijene)
Vlastita sredstva kojim raspolaže
Ostvaren radni staž za kupca-kupce (godina i mjeseci)
kumulacija radnog staža je
Kod izračuna cijene se treba uzeti u obzir (zaokružiti učesnik OS, radna obaveza ili žrtva rata)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o dodjeli stana na korištenje Preduzeže ili Općina Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Ugovor o korištenju stana ili pravomoćna presuda nadležnog suda koji zamjenjuje taj ugovor Ugovorne strane ili Nadležni sud Ovjerena kopija
Rješenje o vraćanju stana u posjed Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Zapisnik o uvođenju u posjed stana Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da je stan vraćen u posjed Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Lična karta podnosioca MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi prebivališta CIPS MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o dužini radnog staža Fond PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o koeficijentu položajne pogodnosti stana Kantonalni Stambeni Fond Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je podnosioc napustio nekretnine koje su vlasništvo drugih lica Izjava se ovjerava u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini ili kod Noatara Original ili Ovjerena kopija
Izjava podnosioca da ije otkupio drugi stan Ovjerava se u Općini ili kod Noatara Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost bračnog druga Ovjerava se u Općini ili kod Noatara Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Saglasnost nosioca stanarskog prava ako stan otkupljuje član porodičnog domaćinstva Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva