VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Plansko korištenje javnih površina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, Članovi 2,3 i 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/04,26/12,32/12-ispravka i 24/15); Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš, Član 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na podnesak i rješenje 10 KM Taksena markica Taksa na podnesak 2 KM i taksa na rješenje 8 KM
Naknada za privremeno korištenje javnih površina Postavljanje kioska mj. po 1m2 – 1.zona 8KM, 2.zona 7KM i 3.zona 5KM, Postavljanje slobodnostojeće otvorene bašte,mj. po 1m2-nulta zona 6KM, 1.zona 5KM, 2.zona 4KM i 3.zona 3KM, Postavljanje displeja i slobodnostojećih reklamnih panoa,mj. po po 1m2 panoa – 1.zona- 12KM, 2.zona-8KM i 3.zona-5KM, Plakatiranje na nosačima na stubovima javne rasvjete po jednom danu-1.zona-5KM, 2.zona-3KM i 3.zona 2KM, Postavljanje rashladnog uređaja, mj. po uređaju iznosi-nulta zona-55KM, 1.zona-45KM, 2.zona- 35KM i 3.zona-25KM, Postavljanje uređaja za pečenje i prodaju pečenjarskih proizvoda, mj. po uređaju-nulta zona-35KM, 1.zona-25KM, 2.zona-15KM i 3.zona-10KM, Postavljanje stolova ispred objekata mj. po 1m2-nulta zona-6KM, 1.zona-4KM, 2.zona-3KM i 3.zona-2KM, Postavljanje prodajnog stola za prodaju mj. po 1m2-nulta zona-25KM, 1.zona-18KM, 2.zona-15KM i 3.zona-10KM, Prodajni stol za prodaju ulaznica, jedan dan po jednom stolu-nulta zona-30KM, 1.zona-15KM,2.zona-12KM i 3.zona-10KM, Postavljanje objekata za pružanje jednostavnih usluga mj. po jednom objektu-1.zona-50KM, 2.zona-40KM i 3.zona-30KM, Postavljanje aparata zabavnog sadržaja mjesečno po jednom aparatu-nulta zona-45KM, 1.zona-35KM, 2.zona-30KM i 3.zona 20KM, Postavljanje žardinjera za cvijeće mjesečno po komadu-1.zona-10KM, 2.zona-8KM i 3.zona 6KM, Postavljanje cirkus šatora – 1KM za jedan dan po 1m2, Javni parking mj. po 1m2-1.zona 2KM, 2.zona-1KM i 3.zona-0,50 KM, Naknada za odlaganje građ.materijala mj. po 1m2-1.zona-2KM, 2.zona-1KM i 3.zona-0,50KM, Naknada za odlaganje građ.materijala namijenjenog za prodaju mj. po 1m2-1.zona-2,503KM, 2.zona-2KM i 3.zona- 1 KM, Naknada za postavljanje sanduka za čišćenje obuće i vage za mjerenje tjelesne težine u Nultoj iznosi 15KM, u ostalim 10KM mjesečno 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722461; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa (mjesto,ulica i broj)
Kontakt telefon
Lokalitet
Vrijeme
Namjena
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za obavljanje trgovinsko-ugostiteljske djelatnosti Općina – Služba za privredu, finansije i investicije Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Dokaz o uplati naknade Pošta ili banka Original
Taksa Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isteka odobrenog perioda
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva