VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambeno – komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i stambeno-komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čimpo Sulejman, Stručni saradnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti i infrastrukture
Telefon: 033 – 580 669
E-mail: sulejman.cimpo@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućavanje građanima da izvrše privatizaciju stana na kojem su bili nosioci stanarskog prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 21/05 i 2/08); Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u FBiH, Član 7. (“Službene novine FBiH”, broj 27/99, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06, 31/07 i 72/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o dodjeli stana na korištenje Preduzeće ili općina Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o koeficijentu položajne pogodnosti stana Kantonalni Stambeni Fond Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi prebivališta CIPS MUP Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost bračnog druga na otkup Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Izjava da nije otkupljen drugi stan Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je bio zapolen u Preduzeću Željezara “Ilijaš” d.d. Prije aprila 1992.godine Preduzeće Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz Matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva