VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko – pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hamida Muratović, Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 033-580 681
E-mail: hamida.muratovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je poboljšanje uslova življenja – sve od javnog interesa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji, član Članovi 14, 21, 23, 29 i 45. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/07, 36/10 i25/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Troškovi postupka Troškove postupka za sporazumno određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu snosi korisnik. Prosjek 800 KM.
eksproprijacije.
160-200-00007106-45 Vr.prih.: 721121; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Broj lične karte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Kopija
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da su osigurana potrebna sredstva Banka Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz projektne dokumentacije Korisnik eksproprijacije Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Rješenje o javnom interesu Općinsko Vijeće ili Vlada KS Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, , rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva