VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko – pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hamida Muratović, Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 033-580 681
E-mail: hamida.muratovic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat nekretnina, izvršenje Odluka CRPC-a (Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba u FBIH) ili izvršenje rješenja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojstvu građana, sa ugrađenim izmjenama i dopunama proglašen Odlukom Visokog Predstavnika, član 11. („Službene novine. FBiH broj 29/98, 27/99, 43/99, 37/01 i 56/01);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Ime oca
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Adresa stanovanja
Telefon
Nekretnina se nalazi u mjestu
Sačinjavaju je
Kuću privremeno koristi
Iz mjesta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka CRPC-a Komisija za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba FBIH Original ili Ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Prepis posjedovnog lista Služba za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar Općine Kopija
Rješenje o građevinskoj dozvoli Služba za prostorno uređenje Općine Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva