VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Društvena djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adha Masnopita, Stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje, informisanje i ravnopravnost sposlova
Telefon: 033-580 690
E-mail: adha.masnopita@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je podrška nevladinom sektoru Općine Ilijaš.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Statut Općine Ilijaš, član Član 57. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Udruženje građana naziv
Naziv projekta
Vrijednost projekta
Tražena sredstva iz budžeta Općine
Adresa
ID broj
Kontakt telefon
E-mail
Broj bankovnog računa
Naziv banke i sjedište
Ime i prezime ovlaštene osobe za potpis
Pozicija ovlaštene osobe
Osnovni podaci o udruženju
Druge aplikacije upućene po javnom pozivu
Rashodi i iznos sredstava
Ukupni administrativni troškovi
Operativni troškovi
Kratak opis projekta
Plan finansiranja
Ciljevi projekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Kantonalno ministarstvo pravde ili Federalno ili državno Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj Poreska uprava Ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama Poreska uprava Ovjerena kopija
Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa Banka Ovjerena kopija
Revidirani spisak članova Udruženje (za sportska udruženja matični savez kod kojeg je klub registrovan) Ovjerena kopija
Statut Udruženje Kopija
Prijedlog plana za tekuću godinu za koju je objavljen javni poziv Upravni odbor Udruženja Original
Finansijski izvještaj za prethodnu godinu – Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od AFIP-a do 28.02. tekuće godine Udruženje Kopija
Finansijski izvještaj Upravni odbor Udruženja Ovjerena kopija
Odluka ili Rješenje o imenovanju osobe odgovorne za realizaciju projekta Udruženje Ovjerena kopija
Potvrda resorne službe o urednom dostavljanju izvještaja o utrošku odobrenih sredstava iz budžeta općine za prethodnu godinu Služba Općine Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva