VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Društvena djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adha Masnopita, Stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje, informisanje i ravnopravnost sposlova
Telefon: 033-580 690
E-mail: adha.masnopita@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pribavljanje i omogućavanje uvida u informacije kojima raspolaže organ uprave općine Ilijaš.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama , član 14. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član Tačka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01, 48/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove umnožavanja Cijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi: 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju 160-200-00007106-45 Vr.prih.: 722261; prima. Općina Ilijaš
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica, udruženja
Adresa
Broj telefona
Način na koji se želi ostvariti pristup: pregled traženog dokumenta u prostorijama Općine, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom
Koliko kopija se želi
Koliko KM (ukoliko prelazi 10 besplatnih stranica)
Lična karta broj
Organ izdavanja lične karte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi 10 prvih besplatnih stranica Banka ili Pošta Original
Lična karta ili drugi dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak ili posebna kategorija podataka) MUP Na uvid
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika) Notar Ili Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva