VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Društvena djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adha Masnopita, Stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje, informisanje i ravnopravnost sposlova
Telefon: 033-580 690
E-mail: adha.masnopita@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je pomoć u školovanju studenata koji su u stanju socijalne potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Statut Općine Ilijaš, član 23, 56 i 57. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09); Odluka o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, Član 1 i 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/10); Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, Član 1,2,6 i 17. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Fakultet
Godina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju Policijska Uprava Ilijaš Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Ovjerena kopija
Izjava da podnosioc nije stipendista nekog drugog organa ili institucije Ovjerava se u Općini Ovjerena kopija
Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa, a studenti koji pohađaju prvu godinu studija fotokopija svjedočanstva iz IV razreda srednje škole Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Uvjerenje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode na evidenciji Službe Služba za zapošljavanje -Biro Ilijaš Ovjerena kopija
Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i ne obnavlja upis Studentska služba Fakulteta Ovjerena kopija
Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka Izdaje se i ovjerava u Općini Ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima podnosioca molbe i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu radnog iskustva, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova Potvrda od firme za visinu plate ili Ček od penzije PIO ili Uvjerenje Porezne uprave za vlasnika privatnog obrta Ovjerena kopija
Uvjerenje uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava Porezna uprava Ovjerena kopija
Uvjerenje MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva MUP Ovjerena kopija
Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je tokom agresije pripadnik Oružanih snaga BiH Služba Općine Kopija
Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni invalid Služba Općine Kopija
Dokaz za roditelje koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik Oružanih snaga BiH Služba Općine Kopija
Uvjerenje o otežanim uslovima života koji su nastali kao posljednica rata (Potvrda da se radi o šehidskoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta učenika, uvjerenje za učenike vez jednog ili oba roditelja, uvjerenje za učešće u Oružanim snagama BiH) Općina za boračko-invalidsku zaštitu Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 9 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva