VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Društvena djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adha Masnopita, Stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje, informisanje i ravnopravnost sposlova
Telefon: 033-580 690
E-mail: adha.masnopita@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je pomoć u školovanju učenika koji su u stanju socijalne potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Statut Općine Ilijaš, član 23, 56 i 57. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09); Odluka o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, Član 1 i 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/10); Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, Član 1,2,6 i 17. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Škola
Razred
Ime i prezime roditelja-staratelja
Ime oca roditelja-staratelja
JMB
Adresa roditelja-staratelja
Kontakt telefon roditelja staratelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe i roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe maloljetan Policijska Uprava Ilijaš Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Ovjerena kopija
Izjava da podnosioc molbe nije stipendista nekog drugog organa ili institucije Ovjerava se u Općini Ovjerena kopija
Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a za učenika koji pohađa prvi razred srednje škole, fotokopija svjedočanstva devetog razreda Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Uvjerenje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode na evidenciji Službe Služba za zapošljavanje -Biro Ilijaš Ovjerena kopija
Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i ne obnavlja upis Sekreterijat Škole Ovjerena kopija
Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka Izdaje se i ovjerava u Općini Ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima podnosioca molbe i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu radnog iskustva, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova Potvrda od firme za visinu plate ili Ček od penzije PIO ili Uvjerenje Porezne uprave za vlasnika privatnog obrta Ovjerena kopija
Uvjerenje uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava Porezna uprava Ovjerena kopija
Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik Oružanih snaga BiH Služba Općine Kopija
Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni invalid Služba Općine Kopija
Dokaz za roditelja koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik Oružanih snaga BiH Služba Općine Kopija
Uvjerenje MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva MUP Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 9 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva