VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Društvena djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aziz Fazlić, Stručni savjetnik za obrazovanje, zdravstvo i sport
Telefon: 033-580 690
E-mail: aziz.fazlic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je stimulisanje u školovanju izuzetno nadarenih studenata za postizanje što boljih rezultata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Statut Općine Ilijaš, Član 23, 56 i 57. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09); Odluka o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata, Član 1 i 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/10); Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju nadarenih učenika i studenata, član Član 1,2 i 6. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Broj lične karte
Adresa
Broj telefona
Fakultet
Godina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju Policijska Uprava Ilijaš Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Ovjerena kopija
Izjava da podnosioc nije stipendista nekog drugog organa ili institucije Ovjerava se u Općini Ovjerena kopija
Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija a studenti koji pohađaju 1.god. Dostavljaju svjedočanstvo IV. Razred Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Potvrda o postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima u prethodnoj godini (za studente prve godine studija) Organizator takmičenja Ovjerena kopija
Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i ne obnavlja upis Sekreterijat Škole Ovjerena kopija
Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka Izdaje se i ovjerava u Općini Ovjerena kopija
Kopija svih popunjenih stranica indexa Podnosioc – Obrazovna institucija Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 9 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva