VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba civilne zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zdravko Barić, Pomočnik Načelnika u Službi za civilne poslove
Telefon: 033-580 695
E-mail: cz@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je regulisanje statusnih pitanja i penzionisanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169 i 170. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Uvjerenje koje se traži – o angažovanju, ranjavanju ili pogibiji (zaokružiti)
Ime i prezime pripadnika Civilne zaštite
Uvjerenje je potrebno u svrhu
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Adresa – ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva