VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu, finansije i investicije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i investicije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ferid Ćurevac, Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 033 – 580 655
E-mail: ferid.curevac@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti strankama konkurisanje na općinska sredstva za biljnu proizvodnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Član 3. stav (3) (“Službene novine Federacije BIH”, broj 42/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca ili obrtnika ili naziv privrednog društva
Sjedište ili prebivalište
JMB odnosno ID broj
Telefon
Mjesto i datum
Površina voćnjaka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva Općina – Služba za privredu, finansije i investicije Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti – bez naknade
Transakcijski račun Banka Original ili Ovjerena kopija
Kopija posjedovnog lista Služba Općine Original ili Ovjerena kopija
Taksa Kanton Sarajevo Original
Faktura i fiskalni račun o kupljenom sadnom materijalu Prodavac Original
Skica lokacije zasađenog voćnjaka Služba za katastar Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva